หน้าหลัก สมัครเรียน ผลงานของเรา (รายชื่อคนเก่ง) ความรู้สึกดีๆกับศิษย์ภริอุส ติดต่อเรา
     


ตารางเรียน  คอร์สประถม เทอม 1 
 
 
สอนสดโดย อาจารย์จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย     
   
ป.6 Gifted เลข      เรียนเฉพาะวันเสาร์ 6 มิ.ย. – 5 ก.ย. 58 รอบบ่าย 13:00–16.30 น.         PUB 62         9,000.-
Gifted วิทย์ และ EP เรียน 3 วิชา คณิต,วิทย์,อังกฤษ      
ป.6 5 วิชา วันเสาร์ 6 มิ.ย. – 5 ก.ย. 58 รอบเช้า 8:30-12:00 น.         PUT 601          9,000.-
  เรียน 5 วิชาหลัก      
ป.5 5 วิชา วันเสาร์ 6 มิ.ย. – 5 ก.ย. 58 รอบเช้า 8:30-12:00 น.         PUT 501          8,500.-
  เรียน 5 วิชาหลัก      
ป.4 5 วิชา วันเสาร์ 6 มิ.ย. – 5 ก.ย. 58 รอบบ่าย 13:00-16:30 น.         PUT 402          8,000.-
  เรียน 5 วิชาหลัก