หน้าหลัก สมัครเรียน ผลงานของเรา (รายชื่อคนเก่ง) ความรู้สึกดีๆกับศิษย์ภริอุส ติดต่อเรา
     


ตารางเรียน   คอร์สประถม ปิดเทอมตุลาคม 
 
 
สอนเสริมปิดเทอมตุลาคม 2558
เรียนล่วงหน้าสำหรับเนื้อหาที่จะเรียนในภาคเรียนที่ 2
 
คอร์สประถม สอนสดโดยอาจารย์สามเสนวิทยาลัย  
   
ป.5 เรียน 5 -22ตุลาคม 2558 เวลา 8:30 – 15:15 น.        PUU 53          9,000.-
  เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ หยุด วันเสาร์ – อาทิตย์    
ป.6 เรียน 5 -22ตุลาคม 2558 เวลา 8:30 – 15:15 น.         PUU 63          9,900.-
( เรียน  5  วิชา ) เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ หยุด วันเสาร์ – อาทิตย์    
ป.6 Gifted & EP เรียน 5 -22ตุลาคม 2558 เวลา 8:30 – 15:15 น.         PUU 73          9,900.-
( เรียน 3 วิชา ) เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ หยุด วันเสาร์ – อาทิตย์