หน้าหลัก สมัครเรียน ผลงานของเรา (รายชื่อคนเก่ง) ความรู้สึกดีๆกับศิษย์ภริอุส ติดต่อเรา
     


ตารางเรียน  คอร์สประถม เทอม 2
 
 
คอร์สประถม สอนสดโดยอาจารย์สามเสนวิทยาลัย            
   
ป.6 EP&GIFTED เรียนเฉพาะวันเสาร์ 7 พ.ย. – 13 ก.พ. 59 รอบเช้า 8:30-12:00 น.          PUU 74    9,000.-
  เรียน 3วิชา คณิต, วิทย์,อังกฤษ รอบบ่าย 13:00-16:30 น.          PUU75     9,000.-
ป.6 ปกติ เรียนเฉพาะวันเสาร์ 7 พ.ย. – 13 ก.พ. 59 รอบเช้า 8:30-12:00 น.          PUU 64             9,000.-
  เรียน 5วิชาหลัก รอบบ่าย 13:00-16:30 น. PUU 65     9,000.-
ป.5 ปกติ เรียนเฉพาะวันเสาร์ 7 พ.ย. – 13 ก.พ. 59 รอบเช้า 8:30-12:00 น.           PUU 54              8,500.-
  เรียน 5วิชาหลัก รอบบ่าย 13:00-16:30 น.  PUU 55       8,500.-
ป.4 เรียนเฉพาะวันเสาร์ 7 พ.ย. – 13 ก.พ. 59 รอบบ่าย 13:00-16:30 น..            PUU 45             8,000.-
  เรียน 5วิชาหลัก