หน้าหลัก สมัครเรียน ผลงานของเรา (รายชื่อคนเก่ง) ความรู้สึกดีๆกับศิษย์ภริอุส ติดต่อเรา
     
   
พี่ใหญ่
 
   
   
การศึกษา  
   
- มัธยมต้น : ห้อง Gifted รร. สามเสนวิทยาลัย  
- มัธยมปลาย : ห้อง Gifted คณิตศาสตร์ รร. เตรียมอุดมศึกษา  
- คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล  
   
   
ผลงานวิชาการ  
   
- เหรียญทองคณิตศาสตร์ สพฐ.  
- ตัวแทนประเทศไทยแข่งคณิตศาสตร์โลก ณ ประเทศเกาหลีใต้  
- สอวน. คณิตศาสตร์,คอมพิวเตอร์,ชีววิทยาและดาราศาสตร์  
- โล่รางวัลยอดเยี่ยมคะแนนสูงสุด(ที่1)คณิตศาสตร์ กรุงเทพมหานคร  
- O – NET คณิตศาสตร์ ม. 6 เต็ม 100 คะแนน