หน้าหลัก สมัครเรียน ผลงานของเรา (รายชื่อคนเก่ง) ความรู้สึกดีๆกับศิษย์ภริอุส ติดต่อเรา
     
   
พี่ช้าง
 
   
   
การศึกษา  
   
- มัธยมต้น : ห้อง Gifted รร. สามเสนวิทยาลัย  
- มัธยมปลาย : ห้อง Gifted วิทยาศาสตร์ รร. เตรียมอุดมศึกษา  
- แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล  
   
   
ผลงานวิชาการ  
   
- สสวท.วิทยาศาสตร์ ระดับ ป. 3 และ ป. 6  
- สอวน. ดาราศาสตร์ รร.สามเสนวิทยาลัย และ ดาราศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สอบทุนโครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( พสวท.)  
- สอบทุนนคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์  
- สอบติดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร